การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคไวรัสใบด่างเขียวแตง

Main Article Content

รัชนี ศิริยาน
กมล เลิศรัตน์
จิรวัฒน์ สนิทชน
เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-