การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปั้นเม็ดสำหรับรองพื้นปลูกอ้อยในสภาพดินทรายร่วน

Main Article Content

วุฒิพันธุ์ ทองเวียง
ปรีชา จันทร์ศรี
พุฒิพงศ์ โคกคาน
วสันต์ เสนไสย์
ใหม เปลรินทร์
วรวิทย์ ไกรพินิจ
ประทีป พละแสน
ชัยรัตน์ จันทรมหา
สุรวัฒน์ เมฆเวียน
โอซามุ ยาตาเบะ
มาซาฮิเดะ ทาเคอิ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)