อิทธิพลของสารคัดหลั่งจากรากข้าว 2 พันธุ์ต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในดินนาน้ำขัง

Main Article Content

พัชรี แสนจันทร์
มัชฌิมา เจียจันทึก
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)