ผลของอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการทำให้สุกต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง

Main Article Content

พรชัย หาระโคตร
พลัง สุริหาร
รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
กมล เลิศรัตน์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-