พันธุกรรมของการสังเคราะห์สารแอนโธไซยานินในข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L. indica)

Main Article Content

ช่อแก้ว อนิลบล
ปรเมศ บรรเทิง
จิรวัฒน์ สนิทชน
พัชริน ส่งศรี

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>