การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว

Main Article Content

ทองมณี ชัยศิลป์
วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ
อุบล ตังควานิช

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-

Most read articles by the same author(s)