การจัดการการผลิตและการตลาดของฟาร์มจิ้งหรีดในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม

Main Article Content

ประทุมพร คำภาสุข
เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-