ความสามารถในการย่อยสลายได้ของมันสำปะหลังแช่กรดแลคติกในกระเพาะหมักโดยวิธีถุงไนล่อน

Main Article Content

ฤทธิชัย พิลาไชย
วลัยลักษณ์ แก้ววงษา
อนันต์ เพชรล้ำ
เยาวพล ชุมพล
วีระชัย ทองดี

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-