ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ของผักกาดขาวปลี

Main Article Content

ณัฐพล กามล
ดนัย บุณยเกียรติ
พิชญา บุญประสม พูลลาภ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)