การตอบสนองของพันธุ์ข้าวเหนียวดำ ภายใต้การจัดการปุ๋ย และถ่านชีวภาพที่แตกต่างกันในพื้นที่ดินเค็ม

Main Article Content

ปรเมศ บรรเทิง
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
เกษสุดา เดชภิมล
พุทธชาติ คพันธ์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>