การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในดินและผักบางชนิดที่ได้ จากการกำจัดน้ำเสียจากถังเกรอะโดยร่องซึม

Main Article Content

พรชัย ศรีเชียงสา
ชัชชาย แจ่มใส
วิทยา ตรีโลเกศ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

Most read articles by the same author(s)