เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

การหาคุณสมบัติเชิงชลศาสตร์ของดินเม็ดหยาบโดยวิธีระเหย

ศิวพร ศีลเตโช, วิชัย ศรีบุญลือ, Claude Hammecker, วิทยา ตรีโลเกศ, Jean Luc Maght

27-44

ผลของการล้างมดลูกด้วยส่วนผสมน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ (Cymbopogon citratus Stapf.) ต่อค่าทางภูมิคุ้มกันในโคเนื้อหลังคลอด

นิภาพร ปุริธรรมเม, ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, สมเกียรติ ประสานพานิช, จำเริญ เที่ยงธรรม

61-68