เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

กระบวนการจัดการกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในทางการเกษตร

สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง, สุจินต์ สิมารักษ์, อนันต์ พลธานี

127-134

ลักษณะดินตามลำดับภูมิประเทศบริเวณที่ลาดเชิงเขาหินปูน

นันทิตา ดีใหญ่, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล

145-156