เผยแพร่แล้ว: 2016-05-01

วานิลลา: ศักยภาพการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์, กาญจนา รุ่งรัชกานนท์

74-87