วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN

09-05-2023

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN

หมายเลขเดิม คือ E-ISSN 2630-0206
เปลี่ยนหมายเลขใหม่ คือ ISSN 2985-0118 (Online)
ตั้งแต่วารสารปีที่ 40 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป