ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สนใจส่งวารสารนี้หรือไม่? เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้า เกี่ยวกับวารสาร สำหรับนโยบายของวารสารรวมถึงแนวทางของผู้แต่ง โดยผู้เขียนจำเป็นต้อง ลงทะเบียน ก่อน เพื่อส่งบทความ หรือถ้าลงทะเบียนแล้วก็สามารถ เข้าสู่ระบบ และเริ่มกระบวนการส่งบทความซึ่งมีอยู่ด้วยกันห้าขั้นตอน

สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนสำหรับผู้แต่งได้ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1yZglaBv3fwtIWhnHmLrfZp4P0Rubk8kv/view?usp=drive_link