Information For Readers

เราสนับสนุนให้ผู้อ่านสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการเผยแพร่สำหรับวารสารนี้ ใช้ลิงค์ ลงทะเบียน ที่ด้านบนของโฮมเพจสำหรับวารสาร การลงทะเบียนนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับสารบัญทางอีเมลสำหรับวารสารใหม่แต่ละฉบับ รายการนี้ยังช่วยให้วารสารเพื่อเรียกร้องการสนับสนุนหรือผู้อ่านระดับหนึ่ง ดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของวารสารซึ่งรับรองว่าผู้อ่านจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น