คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329

Main Article Content

สุภาวดี ศรีวงค์เพ็ชร
ดนัย บุณยเกียรติ
พิชญา บุญประสม พูลลาภ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-

Most read articles by the same author(s)