ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

2024-03-22

chatree_journal.png

 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal

ISSN: 3027-7140 (Online)

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส เปลี่ยนเป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว

ตั้งแต่เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2567 เป็นต้นไป

2020-01-20

Vol. 16 No. 2 (2024): May- August 2024

Published: 2024-05-09

Particle Size and Stability of Calcium Fortified Sterilized Goat Milk and Consumer Acceptance

Rusmeya Arlee, Thammarat Sammawattana, Deela Thoh, Fareeda Hawae, Patcharin Pakdeechanuan

283-295

The Comparison of Inulin Extraction Methods from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus)

Supalug Kattakdad, Urailuck Pongket, Supalug Komkhai, Submanee Bunyako, Nittaya Phungam

364-374

Synthesis, Characterization, Theoretical Calculation-Based Density Functional Theory and In vitro Cytotoxicity Against Breast Cancer Cell Lines of Ru(p-cymene)(PPh3)Cl2 Complex

Vannara Soem, Thamolwan Songsan, Ekkapong Klaimanee, Thitirat Temrarm, Saowanit Saithong, Adisorn Ratanaphan, Nararak Leesakul

473-487

Development of Nitrogen Oxides (NOx) Emission Prediction Model of Nam Phong Power Plant with Machine Learning

Wisit Teerawong, Natee Panagant, Sujin Bureerat, Nantiwat Pholdee, Chanoknun Sookkumnerd

498-509

View All Issues

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย