เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลของการพ่นสังกะสีที่ใบต่อผลผลิตและการสะสมธาตุสังกะสีในข้าวกล้องของข้าวพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ปรับปรุง

พัชรินทร์ ตุ้ยวงค์, เพ็ญนภา จักร์สมศักดิ์, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม , ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

605-612

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวสีทองด้วยแกลบ

วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ , ศรีเวียง ทิพกานนท์

613-622

ความแปรปรวนของคุณภาพการหุงต้มในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน

วราภรณ์ กันทะวงค์, ศันสนีย์ จำจด, นริศ ยิ้มแย้ม , ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

687-698

ผลของวิธีการให้สารละลายธาตุอาหารต่อการดูดและการเคลื่อนย้ายไนโตรเจนในปทุมมา

ชมัยพร อนุวงศ์, ทาคุจิ โอยาม่า, คุนิ ซึเอะโยชิ, โนริคุนิ โอตาเกะ, ทาคาชิ ซาโตะ , โสระยา ร่วมรังษี

699-706

ผลของเบนทอไนต์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยโพแทสเซียมและผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินสตึก

ดารารัตน์ อุ่นเสนีย์, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , เอิบ เขียวรื่นรมณ์

707-716

การใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยชนิดละลายน้ำเพื่อการป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ

วรรณวิภา วรรณศิริ, นันทวัน บุณยะประภัศร, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม , นวลจันทร์ พารักษา

729-738

Wood characteristics of the indigenous tree, Sindora siamensis Teijsm. & Miq. in Thailand

Benchawon Chiwapreecha, Chatchai Ngernsaengsaruay , Prasart Kermanee

749-754