เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดจากการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

อัชฌาณัฐ วังโสม, อุษา วงษ์อนันต์, ประไพ ผลอิน, อำภาพร นามวงศ์พรหม, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

10 - 22

The Encryption and Decryption of Image File Transfer by Chaos

Chart Rithirun, Chanuan Uakarn, Anuchit Charoen

23 -29