เผยแพร่แล้ว: 2022-12-14

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและอีลาสเตสของผัก 10 ชนิด ในจังหวัด นครราชสีมา

ลัดดาวัลย์ พะวร, คงศักดิ์ บุญยะประณัย, อรอุมา จันทร์เสถียร, มินตรา อานนท์, สุพจน์ ทับทิมใหญ, อนุสรา อันพิมพ์

277-284

การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อติดตั้งสตัทฝังในโครงสร้างเสาคอนกรีต

เทพศักดิ์ ศศิสุวรรณ, อสุธารณ์ แก้วกิติชัย, สิทธิชัย รัชยศโยธิน

294-303