เผยแพร่แล้ว: 2023-10-27

การจัดการให้อาหารปลาดุกอนุบาลและตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านแอพพลิเคชันโดยใช้เทคนิคเอ็มคิวทีที

รชต เรืองกาญจน์, ชลธิศา รัตนชู, วัชระ เจียมสวัสดิ์, ยรรยง สุรัตน์

155-165