เผยแพร่แล้ว: 2019-05-08

การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ

Paphawin Wongtar, Potchara Kaewjuntuek, Apiwit Phaefurn, Prysathyd Sarabhon, Kreetha Somkeattikul, Chootrakul Siripaiboon, Chinnathan Areeprasert, Thanya Kiattiwat

6

การจำแนกความแก่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแบบไม่ทำลาย

นางสาวทิพย์วรรณ สวัสดิ์พานิช, รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, อ.ดร.แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ

8