การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพูโดยใช้สารโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

นิพนธ์ กิติดี
วีณัน บัณฑิตย์
ณัฐา โพธาภรณ์

บทคัดย่อ

กล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพู เป็นกล้วยไม้ดินที่มีความสวยงามชนิดหนึ่ง เนื่องจากต้นมีขนาดเล็ก กะทัดรัดมีดอกสวยงาม จึงเป็นที่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ในการทำเป็นไม้กระถาง ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพู โดยใช้สารโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ โดยนำโพรโตคอร์มหลังจากงอกแล้ว 1 เดือน มาแช่ในสารละลายโคลชิซินความเข้มข้น 0.0, 0.01, 0.025, 0.05 และ 0.10 % (w / v) ระยะเวลา 5 และ 10 วัน จากนั้นย้ายมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารโคลชิซิน เป็นเวลา 4 เดือน พบว่า จำนวนโครโมโซมจากเซลล์ปลายรากของชุดควบคุมมีจำนวนโครโมโซม 2n = 2x = 42 ส่วนการแช่ด้วยสารละลายโคลชิซินที่ความเข้มข้น 0.05 % และ 0.10 % ระยะเวลา 10 วัน มีจำนวนโครโมโซมเป็นมิกโซพลอยด์ (2n = 2x = 42 และ 2n = 4x = 84) นอกจากนี้โพรโตคอร์มที่แช่ด้วยสารละลายโคลชิซินความเข้มข้น 0.01 % ระยะเวลา 10 วัน มีอัตราการรอดชีวิตดีกว่าเมื่อเทียบกับการแช่ด้วยสารละลายโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.05 % ระยะเวลา 10 วัน ในขณะที่ความสูงต้นมีแนวโน้มที่ลดลง ความหนาแน่นปากใบลดลง และปากใบมีขนาดใหญ่ขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Atichart, P. 2014. Effect of concentration and duration of colchicine on survival rate and cell characteristic of Dendrobium chrysotoxum Lindl. protocorm. KKU Science Journal 42(2): 372-379. (in Thai)

Caperta, A.D., M. Delgado, F. Ressurreicao, A. Meister, R.N. Jones, W. Viegas and A. Houben. 2006. Colchicine-induced polyploidization depends on tubulin polymerization in C-metaphase cells. Protoplasma 227(2-4): 147-153.

Chinachit, W. and S. Sreemaung. 2008. Colchicine affecting the alteration of ploidy level in plantlets of Eulophia andamanensis Reichb. f. Agricultural Science Journal 39(3) (Suppl.): 275-277. (in Thai)

Fehr, W.R. 1987. Principles of Cultivar Development Vol.1. New York: Macmillan.

Hawkes, A.D. 1965. Encyclopedia of Cultivated Orchids: An Illustrates, Descriptive Manual of the Members of the Orchidaceae Currently in Cultivation. Faber and Faber, London. 602 p.

Kawchadee, C., W. Bundithya, C. Sotthikul and N. Potapohn. 2012. Interspecific and intergeneric crossability of some Habenaria and Pecteilis, terrestrial orchids. Journal of Agriculture 28(3): 263-272. (in Thai)

Murashige, T. and F. Skoog. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum 15(3): 473-497.

Petbanna, U. 2011. Chromosome doubling of Spathoglottis plicata Blume var. alba using colchicine and oryzalin in vitro. M. Sc. Thesis. Walailak University, Nakhon Si Thammarat. 105 p. (in Thai)

Petchang, R. 2010. The effects of colchicine concentration and treatment duration on growth and chromosome number in Dendrobium draconis Rchb. f. Journal of Science and Technology Mahasarakham University 29(4): 413-419. (in Thai)

Potapohn, N. 2005. Orchidology 1. Handout. Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai. 215 p. (in Thai)

Saikum, C., K. Kunasakdakul and N. Potapohn. 2020. Crossability and in vitro seed germination of some terrestrial orchid species of genus Habenaria and Pecteilis. Journal of Agriculture 36(1): 47-58. (in Thai)

Sarathum, S., M. Hegele, S. Tantiviwat and M. Nanakorn. 2010. Effect of concentration and duration of colchicine treatment on polyploidy induction in Dendrobium scabrilingue L. European Journal of Horticultural Science 75(3): 123-127.

Silva, P.A.K.X., S.C. Jacques and M.H.B. Zanettini. 2000. Induction and identrification of polyploids in Cattleya intermedia Lindl. (Orchidacea) by in vitro techniques. Ciencia Rural, Santa Maria 30(1): 105-111.

Sitthisatchatham, S. 2007. Wild Orchid of Thailand. Home and Garden, Bangkok. 495 p. (in Thai)

Teo, C.K.H. 1985, Native Orchids of Peninsula Malaysia. Kyodo-Shing Loong Printing Indrustries (Pte) Ltd., Kuala Lumpur. 119 p.

Thaithong, O. 2005. Orchids of Thailand. Home and Garden, Bangkok. 461 p. (in Thai)

Tilarux, P. and S. Prasertsiriwat. 2014. Effects of colchicine in the induction of polyploidy of Dendrobium friedericksianum Rchb.f. (var. oculatum). Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University 16(1): 61-68. (in Thai)

Tipvaree, V. 2009. Effects of colchicine on growth and polyploid induction of Spathoglottis plicata. M. S. Thesis. Chiang Mai University, Chiang Mai. 82 p. (in Thai)