เผยแพร่แล้ว: 2015-01-01

การดูดซับทางชีวภาพทองแดง(II) ด้วยไฟโบรอินจากรังไหมเหลือทิ้ง

สุดารัตน์ สมบัติศรี, ชัยยศ จันทร์แก้ว, ปกิต กำบุญมา, วีณา รองจะโปะ

51-59

Investigation of Butyrate-producing Bacteria and Genes from Fecal Samples of Thai Volunteers

Siam Popluechai, Niwed Kullawong, Auttapon Taluengjit, Patcharee Pripdeevech, Art Hiranyakas, Kongkiat Kespechara

84-90