เผยแพร่แล้ว: 2022-10-03

การพยากรณ์ราคาสุกรมีชีวิตของประเทศไทยด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์

ทิพศรัณย์ เจาสี, เฉลิมพล จตุพร, ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร

e0190203