เผยแพร่แล้ว: 2019-08-20

การผลิตเคพกูสเบอร์รีในวัสดุปลูกไร้ดิน

ชินพันธ์ ธนารุจ, วิภาวี มีระหันนอก

11-21

Selection of Potato Trial Varieties in Northern Thailand

Chucheep S., Duangyam T., Faiupara K., Wongmetha O.

23-30

ประสิทธิภาพของชอล์กสมุนไพรป้องกันมด

ดวงกมล ส่างแก้ว, นนทลีย์ มูฮาหมัดสลาม, ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์

31-38

การเคลือบเมล็ดพันธุ์

จักรพงษ์ กางโสภา

63-76

การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตลำไยนอกฤดู

นพดล จรัสสัมฤทธิ์, มลธิดา ธิศาเวช, บุรินทร์ พิชัยรัตน์, วรรณอุษา ผาคำ

77-84