เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

ระยะที่เหมาะสมของช่อดอกเพศเมียต่อการติดผลของต้นอินทผลัม

ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, อาณัติ ดิษฐ์กระจัน

33-42

การปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี

พิกุล ประวัติเมือง, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, สุรพล เศรษฐบุตร, ทศพล มูลมณี

43-55

Determination of The Optimum Concentration of Polyethylene Glycol 6000 for In-house Maize Seedling Screening System Against Osmotic Stress

Pattama Hannok, Kanyakon Ruangjam, Natthanun Chantamit, Nasma Donlaman, Kamolrat Boonmawat, Pischanan Lowantha

69-84