เผยแพร่แล้ว: 2022-07-01

การใช้พีซีอาร์ในการทำดีเอ็นเอมาตรฐานต้นทุนต่ำ

ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา, จุฑามาส กาญจนวราภรณ์

64-71