เผยแพร่แล้ว: 2021-06-28

ตัวชี้วัดความเครียดออกซิเดชันในเซลล์เยื่อบุเต้านมที่แยกได้จากน้ำนมแพะ

รัชดา สาดตระกูลวัฒนา, หนึ่งนุช สายปิ่น, มาริสา แก้วสุวรรณ

244-251