เผยแพร่แล้ว: 2023-01-14

การพัฒนาเครื่องตรวจสอบแมลงศัตรูพืชสำหรับกล้วยไม้ตัดดอกแบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ

Development of Automatic Conveyor-Belt Insect Pests Inspection Machine for Cut Orchids Flowers

ปริญญวัฒน์ อยู่ทองอินทร์, อนุชิต ฉ่ำสิงห์, จิรวัสส์ เจียตระกูล, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, ปรีชา อานันท์รัตนกุล, พงษ์รวี นามวงศ์, อานนท์ สายคำฟู, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, คชธร อ่างบุญพงษ์, สุรชาติ ระย้าทอง, ณัฐสิทธิ์ อยู่เย็น

6