กองบรรณาธิการ (ยกเลิกการดาวน์โหลด)

เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการจัดทำไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแก้ไขข้อความในเอกสารไฟล์กองบรรณาธิการ
เป็นฉบับปัจจุบัน Update >>> ดาวน์โหลดที่นี่

ไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการฉบับแก้ไขข้อความ

สารบัญ

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

กระบวนการดีคลอริเนชันไพโรไลซีสขยะพีวีซีด้วยตัวดูดซับถ่านกัมมันต์ชุบเคลือบอนุภาคนาโนเหล็กประจุศูนย์และอนุภาคเหล็ก (III) ออกไซด์

เสฎฐกรณ์ อุปเสน, ปฏิภาณ บุญรวม, ธัญญลักษณ์ ประศรี, พรรณภา นวลนิ่ม, สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ, ปิยฉัตร วัฒนชัย

37-44