วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

Vol. 39 No. 4 (2021): ตุลาคม-ธันวาคม

Published: 2021-12-28

ปริมาณสารพฤกษเคมี และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศส

จำเนียร ชมภู, สุนิสา อุยะตุง, ธนพงศ์ ไกรพุฒ, ราตรี บุญเรืองรอด

264-273

ผลการเสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะต่อปริมาณซีลีเนียมในเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดนางรมเทา

ธนภักษ์ อินยอด, กนกอร อัมพรายน์, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี, ปวริศ ตั้งบวรธรรมา, รสสุคนธ์ พุกนิล

282-291

View All Issues