ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 29-12-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย