วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University: Wichcha J NSTRU) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article) ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับตีพิมพ์บทความในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบทความทุกบทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช “ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่น” พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (peer review) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน ในรูปแบบผู้ประเมินอิสระและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review) และกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน ทั้งนี้วารสารมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ISSN 3027-737X (Online)** ใหม่ !!

ISSN 0125-2380 (print) ---> ยกเลิก
ISSN 2672-958X (Online) ---> ยกเลิก

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2024-04-04

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป  ดังนี้

  1. ยกเลิกหมายเลข ISSN: 0125-2380 (ฉบับตีพิมพ์)
  2. ยกเลิกหมายเลข ISSN: 2672-958X (ฉบับออนไลน์) โดยใช้หมายเลข ISSN ใหม่ : 3027-737X (Online) 
  3. ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารเป็นรูปเล่ม โดยเผยแพร่วารสารในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วารสารเพียงช่องทางเดียว 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2022-10-07

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ )

ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ (manuscript) ได้โดย CLICK

 

ขอให้สมาชิกวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ทุกคน !!!!! reset password ก่อนเข้าใช้ระบบในครั้งแรก

2022-01-21

ขอให้สมาชิกวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ทุก user ทั้งในบทบาทของผู้เขียน ผู้ประเมิน และผู้อ่าน ทำการ reset password ก่อนเข้าใช้ระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ในครั้งแรก

โดยคลิกลิงก์  https://sso.tci-thaijo.org/ และกด Forget Password?

 

Hello all ThaiJo's member, Please reset your password and edit your information on ThaiJo Single sign-on. https://sso.tci-thaijo.org/    

ศึกษาคู่มือเพิ่มเติม (manual)

https://docs.google.com/document/d/1yKVbEU8IimfY3jgaDZhXhyzWRq02G-BfOQixogIsgqc/edit?fbclid=IwAR39PlFb_MOE6Ayt2vAtcAOz8sP0Rx7j_LovV6_N4HnUJ1rq6t1kPOZRL6w

Vol. 42 No. 2 (2023): July- December 2023

Published: 08-12-2023

The Study of Compression Process and Mechanical Properties of Food Containers from Coconut Shell Fiber

Worapong Boonchouytan, Tanwalai Chirandorn, Russamon Yuraphan, Chatree Homkhiew, Jatuporn Jaidumrong, Sasiprapa Temsirimongkon, Panathat Nukhiao

16-31

The Study of In vitro Phagocytic Activity of Soybean Meal Fermented with Bacillus subtilis TISTR 2664

Kamonsri Nuankham, Wanvipa Chuenchom, Pattarawadee Kengkwasingh, Neungnut Chaiyawan, Viroj Tachapuripunya, Watcharee Kunyalung

47-62

The Effects of Zinc Supplementation on Zing Accumulation in Sunflower Sprouts

Anan Piriyaphattarakit, Ponkamon Ruploet, Punyaphat Pholphim, Patcharee Dechlay

63-69

Efficiency of Selected Bacteria on Bioremediation of Mercury in Soil

Sumalee Baipluthong, Sasitorn Hasin, Ananya Popradit, Apichaya Sawasdee

70-79

Development of Alternative Milk from Parah Seed (Elateriospermum tapos)

Jureeporn Nounmusig, Poonyapetch Detchphetchtharak, Jatuporn Kongthong, Sirikun Pethuan, Supawinee Yodpijit

80-93

Using the RD 43 Rice Flour to Replace Wheat Flour in Cookies

Namfon Chupool, Rungtip Rattanapon, Jintana Charoennatkul

124-133

View All Issues

 

 

Indexed in