เผยแพร่แล้ว: 2021-11-09

องค์ประกอบทางเคมีของรำข้าวและการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก Pediococcus acidilactici V202

เอื้องพร สังคต, กัญญารัตน์ จุลรอด, กนกรัตน์ เอี่ยมสะอาด, กิตติศักดิ์ ธรรมพิทักษ์, นรภัทร หวันเหล็ม

e0180203