เผยแพร่แล้ว: 2017-01-01

Adsorption of Cadmium from Aqueous Solutions by Pomelo Peel (Citrus grandis)

Chakkrit Umpuch, Pariwat Namduang, Pravichayada Yawong

138-151

The Investigation of xCaO - (50-x)SrO – 50B2O3 Glass Systems Added with CaO from Aassava Rhizome on Elastic and Structural Properties

Y. Jaichueai, L. Singsawat, C. Bootjomchai, O. Jaiboon, J. Laopaiboon, U. Patakham, R. Laopaiboon

152-162

การดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5 บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากผักตบชวา

จักรกฤษณ์ อัมพุช, ฐิตาพร คำภู, นันทกานต์ ทองเฟื่อง, สุจิตรา แก้วศิริ, อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์, ไท แสงเทียน, พุทธพร แสงเทียน

163-177