เผยแพร่แล้ว: 2016-04-29

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจรักษาพื้นที่ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาของเกษตรกร ในจังหวัดชัยนาท

พิชชาภรณ์ ขวัญเผือก, พิชชาภรณ์ ขวัญเผือก, สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช, ธำรงค์ เมฆโหรา

1-10